Wilt u meer weten over schuldbemiddeling en hulp bij schulden in de omgeving van Rotterdam? Ons bedrijf kan u zeker helpen. Schuldbemiddeling is het pogen tot een buitengerechtelijke, minnelijke regeling tot stand te brengen tussen de schuldenaar en zijn crediteuren. Dit traject wordt ook wel het minnelijk traject genoemd. Wanneer het niet lukt een regeling tot stand te brengen door schuldbemiddeling, dan zijn wettelijke middelen beschikbaar om toch een betalingsregeling te kunnen treffen. Dit zijn middelen zoals bijvoorbeeld een dwangakkoord. Daarnaast is het mogelijk, alsook een dwangakkoord niet lukt, een schuldsanering door middel van de Wsnp tot stand te brengen. De wet vereist dan wel dat er eerst een deugdelijke minnelijke poging is gedaan.

Schuldenproblematiek oplossen door schuldbemiddeling

Ons bedrijf in Zwijndrecht biedt u hulp bij schulden door middel van schuldbemiddeling. Veel gezinnen in Nederland hebben te maken met schuldenproblematiek. Schuldenproblematiek is voor veel mensen niet oplosbaar zonder hulp. Voor de sanering van hun schulden zijn zij daarom aangewezen op professionele hulp. Een van de manieren om professionele hulp te krijgen is door schuldbemiddeling aan te vragen. De afgelopen jaren is schuldbemiddeling sterk geformaliseerd. Dat betekent dat bij de uitvoering van een schuldsanering veel gevergd wordt van de schuldenaar zelf. Daarom is het aan te raden om professionele hulp te zoeken.

Wilt u gebruikmaken van onze expertise?

Contact formulier

Schuldbemiddeling draait om een goede samenwerking 

Samen met de schuldenaar is Modus Vivendi in staat, in meer dan 83% van de dossiers, een succesvolle schuldsanering uit te voeren door middel van schuldbemiddeling. Vroeger was dit percentage hoger, maar doordat in de loop der tijd van de schuldenaar meer en meer wordt gevraagd op het gebied van inspanning, informatieverstrekking, afdrachten en voorkoming van nieuwe schulden, is dit percentage gedaald. Het is daarom belangrijk voor een schuldsanering dat de professional en de schuldenaar zich gezamenlijk inspannen voor een succesvolle schuldsanering. Het traject is niet makkelijk voor de schuldenaar, maar het is wel de inspanning waard!

Waarom wij u het beste kunnen helpen

Modus Vivendi heeft zeer uitgebreide ervaring met het saneren van schulden. Reeds in 1985 verrichten wij de eerste saneringen voor mensen in problematische schuldsituaties. In de loop der tijd hebben we meer dan tienduizend saneringen uitgevoerd. Modus Vivendi voldoet daarnaast aan de bestaande wet- en regelgeving. In art. 47 & 48 Wck is door de wetgever vastgelegd aan welke voorwaarden een schuldbemiddelaar dient te voldoen. Daarin staat onder andere dat schuldbemiddeling is toegestaan voor WSNP-bewindvoerders  en beschermingsbewindvoerders (art. 48 lid 1 sub c Wck). Modus Vivendi is werkzaam in beide beroepscategorieën en biedt zowel schuldsanering voor particulieren als voor  bedrijven.

Neem contact met ons op

Wilt u ons inschakelen voor schuldbemiddeling of anderzijds hulp ontvangen bij schulden in de omgeving van Rotterdam? Neem dan contact met ons op om een afspraak in te plannen. U bereikt ons door te bellen naar 078-7890790 of door het contactformulier in te vullen.

Modus Vivendi