Wilt u meer weten over schuldbemiddeling en hulp bij schulden in de omgeving van Rotterdam? Ons bedrijf kan u zeker helpen. Schuldbemiddeling is het pogen een buitengerechtelijke, minnelijke regeling tussen de schuldenaar en zijn crediteuren tot stand te brengen. Dit traject wordt ook wel het minnelijk traject genoemd. Als het niet lukt een regeling tot stand te brengen door schuldbemiddeling, dan zijn wettelijke middelen beschikbaar om toch een betalingsregeling te kunnen treffen, zoals een dwangakkoord. Daarnaast is het mogelijk, als ook een dwangakkoord niet lukt, een schuldsanering door middel van de WSNP tot stand te brengen. De wet vereist dat dan wel eerst een deugdelijke minnelijke poging is gedaan.

Schuldenproblematiek in Rotterdam oplossen door middel van schuldbemiddeling

Ons bedrijf in Zwijndrecht nabij Rotterdam biedt u hulp bij schulden door middel van schuldbemiddeling. Veel gezinnen in Nederland hebben te maken met schuldenproblematiek. Schuldenproblematiek is voor veel mensen niet oplosbaar zonder hulp. Voor de sanering van hun schulden zijn zij daarom aangewezen op professionele hulp bij schulden in regio Rotterdam. Een van de manieren om professionele hulp te krijgen, is door schuldbemiddeling aan te vragen. De afgelopen jaren is schuldbemiddeling sterk geformaliseerd. Dat betekent dat bij de uitvoering van een schuldsanering veel gevergd wordt van de schuldenaar zelf. Daarom is het aan te raden om professionele hulp te zoeken.

Wilt u gebruikmaken van onze expertise?

Contact formulier

Schuldbemiddeling draait om een goede samenwerking in regio Rotterdam

Samen met de schuldenaar is Modus Vivendi uit Zwijndrecht, in de buurt van Rotterdam, in staat in meer dan 70% van de dossiers een succesvolle schuldsanering uit te voeren doormiddel van schuldbemiddeling. Vroeger was dit percentage hoger, maar doordat in de loop der tijd van de schuldenaar meer en meer wordt gevraagd op het gebied van inspanning, informatieverstrekking, afdrachten en voorkoming van nieuwe schulden, is dit percentage gedaald. Het is daarom belangrijk voor een schuldsanering dat de professional en de schuldenaar zich gezamenlijk inspannen voor een succesvolle schuldsanering. Het traject is niet makkelijk voor de schuldenaar, maar het is wel de inspanning waard!

Waarom wij u het beste kunnen helpen

Modus Vivendi heeft zeer uitgebreide ervaring met het saneren van schulden. Reeds in 1985 verrichtten wij de eerste saneringen voor mensen in problematische schuldsituaties. In de loop der tijd hebben we meer dan tienduizend saneringen uitgevoerd. Modus Vivendi voldoet daarnaast aan de bestaande wet- en regelgeving. In art. 47 & 48 Wck is door de wetgever vastgelegd aan welke voorwaarden een schuldbemiddelaar dient te voldoen. Daarin staat onder andere dat schuldbemiddeling is toegestaan voor WSNP-bewindvoerders en beschermingsbewindvoerders (art. 48 lid 1 sub c Wck). Modus Vivendi is werkzaam in beide beroepscategorieën in de omgeving van Rotterdam en Dordrecht en biedt zowel schuldsanering voor particulieren als bedrijven.

Neem contact met ons op

Wilt u ons inschakelen voor schuldbemiddeling of anderzijds hulp ontvangen bij schulden in de omgeving van Rotterdam? Neem dan contact met ons op om een afspraak in te plannen. U bereikt ons door te bellen naar 078-7890790 of door het contactformulier in te vullen.