Soms is klagen nodig

Niemand is onfeilbaar. Als wij iets doen waarvan u vindt dat wij een fout hebben gemaakt of dat anders had gemoeten dan heeft u gelegenheid daarover te klagen via onze klachtenprocedure. Deze procedure zorgt voor een snelle en professionele afhandeling van eventuele klachten over Modus Vivendi of een van onze medewerkers.

Als u een klacht heeft dan kunt u deze schriftelijk opsturen onder vermelding van ‘klachtenprocedure’. U ontvangt van ons een bevestiging van de ontvangst van deze klacht binnen 5 dagen. Ook zal, in geval van een bewindvoering, een kopie van uw klacht naar de rechtbank worden verstuurd. Modus Vivendi zal er in principe voor zorgen dat klachten binnen 6 weken worden afgehandeld.
Voordat u overgaat tot het indienen van een klacht willen we u verzoeken om de klachtenprocdure goed door te nemen. U kunt een afschrift van onze klachtenprocedure:

Download hier indien sprake is van beschermingsbewind.

Hier downloaden indien sprake is van Wsnp.