Onze missie

Onze missie is schuldenproblematiek een plaats geven in de samenleving en hierin op  toonaangevende manier een centrale positie in nemen. Met kwalitatieve producten en diensten, én op mensgerichte wijze oplossingen hierin bieden. Een innovatief kenniscentrum zijn voor gemeenten, organisaties en mensen en voor hen effectieve producten en diensten aanbieden. Een bron zijn van ideeën om mogelijkheden te zien en te ontwikkelen. En vanuit eigen kracht samenwerkingsverbanden aangaan met verantwoordelijke organisaties zodat er op juiste wijze ingespeeld kan worden op vragen binnen de financiële sector.

Wilt u gebruikmaken van onze expertise?

Contact formulier

Onze visie

Ons bedrijf is meer dan een bedrijf in wat we doen en wie we zijn. We zijn een gemeenschap met onze cliënten, crediteuren, partners, medewerkers en ambassadeurs. We geloven in een samenleving die gericht is op verantwoordelijke mensen die zoveel mogelijk vanuit zelfstandigheid samen werken, delen en leven. Wij committeren ons daarbij naar de principes van de Yokahama Verklaring uit 2010. Wij zien een verschuiving optreden waarin mensen en organisaties  hun verantwoordelijkheid willen nemen om financiële problemen te overbruggen, naar maatwerk oplossingen willen zoeken terwijl de mogelijkheid hiervoor veelal ontbreekt. Wij zien mogelijkheden om die toekomst te creëren. Wij zijn ervan overtuigd dat het benutten van talenten van mensen zin geeft, onontbeerlijk voor herstel,  toekomstvisie en zelfredzaamheid. Wij geloven daarom niet alleen in het aanbieden van oplossingen, wij zorgen voor mensen in de meest brede zin van het woord, zodat zij een financiële, gezonde toekomst tegemoet gaan en gaan partnerschap aan voor de lange termijn.

Onze kernwaarden

Bij Modus Vivendi gedragen we ons volgens een bepaalde overtuiging, vastgelegd in drie kernwaarden: hét DNA van onze organisatie.

D = Dienstbaar

Dienstbaar zijn en geweldige dienstverlening leveren, betekent bij Modus Vivendi gastvrij zijn en klaar staan voor anderen. Het betekent ook luisteren en oog hebben voor details. We kennen onze cliënten door en door en spelen in op hun wensen. Waarbij we hun verwachtingen hopen te overtreffen.

D = Drive

Onze bevlogen teams bestaan uit leden die elkaar respecteren, waarderen en aanvullen. Samen bepalen we de aanpak en ideeën voeren we samen uit. Iedereen krijgt daarvoor evenveel eer. Het doel van een  team is om succes te behalen, waarbij het belang van het team altijd voorop staat.

D = Duurzaam

We geloven niet alleen in vooruitgang als dé manier om te verbeteren. We streven er continu naar. Door  kritisch naar onze prestaties en werkwijzen te kijken, willen we vooruitlopen op de wensen van onze cliënten. Deze missie, visie en kernwaarden zijn de basis voor elk onderdeel en elke medewerker van  Modus Vivendi. Ook voor Modus Vivendi zijn ze richtinggevend voor de toekomst.

Wij hechten aan een transparante organisatie die ook conform heldere maatschappelijke richtlijnen en besluiten haar organisatie vorm geeft. Onderdeel daarvan is ook onze medewerking en conformering aan audits, certificering en vergunningen voor het kunnen doen van dit werk. Het beloningsbeleid van onze medewerkers is daarmee conform.