Onze missie

Onze missie is een samenleving waarin iedereen schuldenvrij kan zijn! Schuldenvrij zijn moet voor iedereen mogelijk en toegankelijk zijn, ongeacht de kritiek dan wel bedenkingen op deze gedachten. Wij pleiten dan ook voor snelle processen waarbij wetten en regelgeving dusdanig gestroomlijnd worden zodat het oplossen van schuldenproblematiek sneller kan. Dit doen wij door kwalitatieve producten en diensten te gebruiken en op mensgerichte wijze oplossingen te bieden. We willen een innovatief kenniscentrum zijn voor gemeenten, organisaties en mensen en voor hen effectieve producten en diensten aanbieden. Tegelijkertijd zijn wij een bron van ideeën, we zien overal mogelijkheden of de kans om deze te ontwikkelen. Daarnaast gaan wij samenwerkingsverbanden aan met verantwoordelijke organisaties zodat er op de juiste wijze ingespeeld kan worden op vragen binnen de financiële sector.

Onze visie

Ons bedrijf is meer dan een bedrijf in wat we doen en wie we zijn. Dienstbaarheid, drive en duurzaamheid staan voorop. Wij zijn een gemeenschap met onze cliënten, crediteuren, partners, medewerkers en ambassadeurs. Daarnaast geloven wij in een samenleving waarin de mensen centraal staan die zoveel mogelijk samenwerken, delen en verantwoordelijkheid nemen. In onze samenleving zien wij namelijk een verschuiving plaatsvinden waarin mensen en organisaties hun verantwoordelijkheid willen nemen om financiële problemen te overbruggen en naar maatwerk oplossingen willen zoeken terwijl de mogelijkheid hiervoor lijkt te ontbreken. Wij als Modus Vivendi zien de mogelijkheden wel om die toekomst te creëren. 

Wij zijn ervan overtuigd dat het benutten van talenten van mensen zin geeft en onmisbaar is voor herstel, toekomstvisie en zelfredzaamheid. Daarom gaan wij niet alleen voor het aanbieden van oplossingen, maar zorgen wij voor mensen in de breedste zin van het woord. Dit alles zodat zij een financiële en gezonde toekomst tegemoet gaan. 

Wij committeren ons daarbij naar de principes van de Yokahama Verklaring uit 2010. Deze verklaring geeft richtlijnen die ons helpen ons werk zo goed mogelijk te doen.

Onze kernwaarden

Bij Modus Vivendi gedragen we ons volgens een bepaalde overtuiging, vastgelegd in drie kernwaarden: drive, dienstbaarheid en duurzaamheid, het DNA van onze organisatie. 

Dienstbaar

Dienstbaar zijn en geweldige dienstverlening leveren betekent bij Modus Vivendi gastvrij zijn en klaar staan voor anderen. Het betekent ook luisteren en oog hebben voor details. We kennen onze cliënten door en door en spelen in op hun wensen waarbij we hun verwachtingen hopen te overtreffen.

Drive

Onze bevlogen teams bestaan uit leden die elkaar respecteren, waarderen en aanvullen. Het doel van een team is om succes te behalen. Daarbij staat het belang van het team altijd voorop. Gezamenlijk bepalen we de aanpak en voeren we de ideeën samen uit. Iedereen krijgt daarvoor evenveel eer.

Duurzaam

We geloven niet alleen in vooruitgang als dé manier om te verbeteren, we streven er continu naar. Door kritisch naar onze prestaties en werkwijzen te kijken willen we vooruitlopen op de wensen van onze cliënten. Deze missie, visie en kernwaarden zijn de basis voor elk onderdeel en elke medewerker van Modus Vivendi. Ook voor Modus Vivendi zijn ze richtinggevend voor de toekomst.

Wij hechten waarde aan een transparante organisatie die ook conform heldere maatschappelijke richtlijnen heeft en waar haar besluiten haar organisatie vorm geeft. Een onderdeel daarvan is ook onze medewerking en conformering aan audits, certificering en vergunningen voor het kunnen doen van dit werk. Het beloningsbeleid van onze medewerkers is daarmee conform.

Modus Vivendi