Niet iedereen in Nederland is in staat zelfstandig zijn vermogen te beheren. Daarnaast zijn er personen in Nederland bij wie de schuldenproblematiek zodanig omvangrijk is dat zij daar zonder professionele bijstand niet meer zelf een oplossing voor kunnen vinden. Beide groepen personen kunnen een zogeheten meerderjarigenbewind aanvragen, ook wel beschermingsbewind genoemd.

Wat is een beschermingsbewind?

Dit bewind is een vorm van juridische bescherming van het vermogen van kwetsbare personen onder toezicht van een kantonrechter. Doelstelling is om mensen weer naar zelfstandig maatschappelijk en financieel functioneren te brengen. De manier waarop het beschermingsbewind wordt uitgevoerd hangt af van de mate waarin een persoon nog zelf zaken kan uitvoeren. Voor een persoon die in een zorginstelling verblijft is dat een andere vorm van beschermingsbewind dan iemand die vanwege zijn of haar problematische schuldsituatie een beschermingsbewind heeft aangevraagd.

Wilt u gebruikmaken van onze expertise?

Contact formulier

Toetsing van een beschermingsbewind

Bij instelling van het bewind benoemt de rechter een bewindvoerder. Deze bewindvoerder valt onder toezicht van de kantonrechter. Dit toezicht vindt plaats door het jaarlijks rapporteren aan de kantonrechter en door het overleg over het plan van aanpak dat sinds 2014 in ieder beschermingsbewind is opgesteld.

De wet verplicht de kantonrechter om minimaal één keer per vijf jaar te toetsen of het beschermingsbewind nog steeds noodzakelijk is. Dit toetst de rechter via de jaarlijkse rapportage. Als iemand weer zelf zijn zaken ter hand kan nemen, dan heft de kantonrechter het bewind op. De rechthebbende kan ook zelf verzoeken om opheffing van het bewind. Daar heeft hij geen advocaat voor nodig, dat kan via het sturen van een brief naar de kantonrechter waarin hij verzoekt om opheffing.

De bewindvoerder

De taak van de bewindvoerder is het zorgdragen voor een financieel stabiele situatie door het aanvragen van de juiste toeslagen, het doen van belastingaangiften en het aanvragen van kwijtscheldingen daar waar de rechthebbende – dat wil zeggen de persoon wiens vermogen onder bewind is gesteld – daar recht op heeft. In de samenwerking tussen de bewindvoerder en de rechthebbende ligt de sleutel van een effectief en efficiënt beschermingsbewind.

Neem contact met ons op

Schakel Modus Vivendi uit Zwijndrecht in voor informatie en advies over beschermingsbewind in uw situatie. Wij staan u ook graag bij in andere vormen van schuldhulpverlening. Denkt u bijvoorbeeld aan dwangakkoorden en de bijbehorende procedures, dreigende woningontruimingen en hulp bij restschuld. U bereikt ons via 078 -789 07 90 of via het contactformulier.