De Wsnp (=Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is het zogeheten wettelijk traject waarbij de rechtbank een Wsnp-bewindvoerder (niet te verwarren met de beschermingsbewindvoerder) benoemt. De taak van de Wsnp-bewindvoerder is om voor de gezamenlijke schuldeisers van een schuldenaar een sanering uit te voeren. Als een schuldenaar zich houdt aan de vier hoofd-verplichtingen van de Wsnp dan krijgt de schuldenaar aan het einde van de Wsnp een ‘schone lei’. Deze vier punten bestaan uit het volgende: 

  • De schuldenaar informeert juist en volledig over zijn inkomen. 
  • De schuldenaar draagt alles af dat hij verdient boven het Vtlb (=Vrij Te Laten Bedrag).
  • De schuldenaar spant zich voldoende in om zoveel mogelijk te kunnen aflossen (Dit geldt vooral voor personen die geen volledige baan hebben of een uitkering hebben, zij moeten maandelijks informeren over hun inspanningen die te verbeteren).
  • Er ontstaan geen nieuwe schulden bij de schuldenaar.

De schuldeisers kunnen de schuldenaar dan niet meer aanspreken op zijn schulden.

Modus Vivendi