De Wsnp is het zogeheten wettelijk traject waarbij de rechtbank een Wsnp-bewindvoerder (niet te verwarren met de beschermingsbewindvoerder) benoemt. De taak van de Wsnp-bewindvoerder is om voor de gezamenlijke schuldeisers van een schuldenaar een sanering uit te voeren. Als een schuldenaar zich houdt aan de vier hoofd-verplichtingen van de Wsnp, namelijk informeren, afdragen van inkomen boven het Vtlb, inspannen zoveel mogelijk afdrachten voor de boedel te verwerven en geen nieuwe schulden maken, dan krijgt de schuldenaar aan het einde van de Wsnp een ‘schone lei’. De schuldeisers kunnen de schuldenaar dan niet meer aanspreken op zijn schulden.