Voor particulieren en bedrijven

Schuldbemiddeling

Budgetbeheer

Bent u op zoek naar hulp bij schuldsanering in regio Dordrecht, Schiedam of Rotterdam? Iemand komt in aanmerking voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) in regio van Rotterdam, Dordrecht en Schiedam wanneer blijkt dat diegene via een minnelijk schuldentraject heeft geprobeerd de schulden af te lossen. Modus Vivendi uit Zwijndrecht helpt u graag bij schuldsanering in de regio Rotterdam en Schiedam.

Wilt u gebruikmaken van onze expertise?

Contact formulier

De procedure van schuldsanering omstreken Rotterdam, Dordrecht en Schiedam

Bent u benieuwd naar de procedure van schuldsanering in Schiedam, Dordrecht en Rotterdam? Wanneer een minnelijk traject niet geholpen heeft bij het aflossen en oplossen van de schulden, kunt u een verzoekschrift aanvragen bij de rechter. Wanneer de aanvraag is ingediend, wacht u tot u een oproep krijgt van de rechter voor een hoorzitting. Pas na de zitting wordt bepaald of u in aanmerking komt voor het WSNP- traject.

Traject voor schuldsanering in de omgeving van Rotterdam, Schiedam en Dordrecht

Wilt u inzage in het traject van schuldsanering in de omgeving van Rotterdam, Schiedam en Dordrecht? Het traject bestaat uit de volgende stappen:

  • De zitting:

Tijdens de gesloten zitting wordt uw situatie in kaart gebracht. Komt de datum niet goed uit? Dan kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden door contact op te nemen met de griffie. Komt u niet opdagen? Dan wordt het verzoek afgewezen.

  • De uitspraak:

Deze wordt gedaan binnen acht dagen na de zitting. Het vonnis krijgt u toegestuurd. Het kan zijn dat het verzoek afgewezen wordt. Lees dan goed de reden. Wanneer u het niet eens bent met deze reden, kunt u in hoger beroep gaan. Is het verzoek toegewezen? Dan krijgt u een bewindvoerder toegewezen die uw financiën zal gaan beheren.

  • Eindzitting:

Aan het einde van de opgelegde periode zal de bewindvoerder een eindrapport opstellen. De eindzitting is niet verplicht, maar wij raden het wel aan om op te komen dagen. Heeft u zich volledig gehouden aan de verplichtingen van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) in regio Rotterdam en Schiedam? Dan geeft de rechtbank u een ‘schone lei’. Tijd voor een nieuwe start! Heeft u zich niet aan de verplichtingen gehouden? Dan kunnen de schuldeisers de resterende schuld opeisen. U kunt dan in hoger beroep gaan binnen acht dagen na de uitspraak.

  • Hoger beroep of cassatie:

Hier legt u uw situatie uit aan het gerechtshof. Wel dient u een advocaat te hebben die het hoger beroep instelt met een beroepschrift. Bent u het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof? Dan kunt u binnen acht dagen in cassatie. De Hoge Raad der Nederlanden kan eerdere uitspraken van een gerechtshof vernietigen. Ook hierbij heeft u een advocaat nodig.

Vraag meer informatie aan bij onze adviseurs

Ontvangt u graag meer informatie over schuldsanering omstreken Rotterdam en Schiedam? Dan kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar het telefoonnummer 078-7890790 of door ons contactformulier in te vullen. Onze specialisten in Zwijndrecht kunnen u ook helpen bij schuldhulpverlening in regio Barendrecht.

Modus Vivendi