Voor particulieren en bedrijven

Schuldbemiddeling

Budgetbeheer

Iemand komt in aanmerking voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) in de regio van Rotterdam en Schiedam wanneer er blijkt dat diegene via een minnelijk schuldentraject heeft geprobeerd de schulden af te lossen. Daarnaast moet er sprake zijn van problematische schulden, in de voorgaande vijf jaar ‘te goeder trouw’ geweest te zijn, de afgelopen tien jaar niet in de WSNP gezeten te hebben en de verplichtingen zijn nagekomen. Modus Vivendi helpt u graag bij schuldsanering in de regio Rotterdam en Schiedam.

Wilt u gebruikmaken van onze expertise?

Contact formulier

De procedure van schuldsanering omstreken Rotterdam en Schiedam

Wanneer een minnelijk traject niet geholpen heeft bij het aflossen van de schulden, kan een verzoekschrift worden aangevraagd bij de rechter. Wanneer de aanvraag is ingediend, zal er gewacht worden tot u een oproep krijgt van de rechter voor een hoorzitting. Pas na de zitting wordt bepaald of u in aanmerking komt voor het WSNP- traject. Het traject bestaat uit de volgende stappen:

  • De zitting:

    Tijdens de gesloten zitting wordt uw situatie in kaart gebracht. Komt de datum niet goed uit? Dan kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden door contact op te nemen met de griffie. Komt u niet opdagen? Dan wordt het verzoek afgewezen.

  • De uitspraak:

    Deze wordt gedaan binnen acht dagen na de zitting. Het vonnis krijgt u toegestuurd. Het kan zijn dat het verzoek afgewezen wordt. Leest u dan goed de reden. Wanneer u het niet eens bent met deze reden, kunt u in hoger beroep gaan. Is het verzoek toegewezen? Dan krijgt u een bewindvoerder toegewezen die uw financiën zal gaan beheren.

  • Eindzitting:

    Aan het einde van de opgelegde periode zal de bewindvoerder een eindrapport opstellen. De eindzitting is niet verplicht, maar wij raden het wel aan om op te komen dagen. Heeft u zich volledig gehouden aan de verplichtingen van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) in de regio Rotterdam en Schiedam? Dan geeft de rechtbank u een ‘schone lei’. Tijd voor een nieuwe start! Heeft u zich niet aan de verplichtingen gehouden? Dan kunnen de schuldeisers de resterende schuld opeisen. U kunt dan in hoger beroep gaan binnen acht dagen na de uitspraak.