Toestemmingsformulier in verband met privacy wetgeving
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die van kracht is vanaf 25 mei 2018 hebben wij in bepaalde gevallen, voordat wij de inhoud van het dossier van een cliënt met derden mogen bespreken, formeel schriftelijke toestemming nodig van de cliënt. Deze goedkeuring wordt verkregen via de cliënt die het toestemmingsformulier ondertekend.

Via deze link kunt u het toestemmingsformulier downloaden.

Modus Vivendi