In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die van kracht zal zijn vanaf 25 mei 2018 hebben wij in bepaalde gevallen, voordat wij de inhoud van het dossier van een cliënt met derden mogen bespreken, formeel schriftelijke toestemming nodig van de cliënt. Door het ondertekenen van het toestemmingsformulier door de cliënt zelf is deze toestemming tot stand gekomen.

Via deze link kunt u het toestemmingsformulier downloaden.