De wet biedt de mogelijkheid om de rechter te verzoeken, in geval van weigerende crediteuren bij een akkoordaanbieding, de crediteur te bevelen in te stemmen met het aangeboden akkoord. Dit zijn zogeheten ‘dwangakkoorden’ (art. 287a Fw). Modus Vivendi is bevoegd deze procedure te voeren voor schuldenaren.

Modus Vivendi voert dwangakkoorden uit voor zowel individuele schuldenaren of voor beschermingsbewindvoerders in een schuldenbewind die voor de rechthebbende trachten de schulden te saneren.

Wilt u gebruikmaken van onze expertise?

Contact formulier

Daarnaast zijn er verschillende manieren waarop een dwangakkoord tot stand kan komen. Modus Vivendi kan eerst, namens de klant, een voorstel doen aan de crediteuren. Een andere mogelijkheid is dat de cliënt, bewindvoerder of zorg-organisatie zelf al een akkoord heeft aangeboden en Modus Vivendi het verzoek tot dwangakkoord bij de rechtbank indient op grond van de gevoerde correspondentie met de crediteuren.

Uiteindelijk is voor zowel schuldenaar, crediteur als de maatschappij een schuldsanering door middel van een (dwang-)akkoord veruit te prefereren. De wet voorziet gelukkig in de mogelijkheid om, als een akkoord met de schuldeisers niet lukt, een schuldsanering via de Wsnp mogelijk te maken. Dit staat bekend als een wettelijke schuldsaneringsregeling. De cliënt doet dan een verzoek aan de Rechtbank om te mogen worden toegelaten tot de Wsnp. Modus Vivendi  is geregistreerd bij het Bureau Wsnp als Wsnp-organisatie.

Tot slot bestaat ook de mogelijkheid, afhankelijk van de oorzaken van de schuldenproblematiek of afhankelijk van de mate van begeleiding tijdens de periode van de schuldsanering, door middel van een beschermingsbewind de schulden te saneren. In dit laatste geval is dan sprake van een ‘schuldenbewind’.