De wet biedt de mogelijkheid voor de rechter, in geval van weigerende crediteuren bij een akkoordaanbieding, de crediteur te bevelen in te stemmen met het aangeboden dwangakkoord (art. 287a Fw). Modus Vivendi is bevoegd deze procedure van het dwangakkoord uit te voeren voor schuldenaren voor zowel ondernemers als particulieren. Bovendien voeren wij dwangakkoorden uit voor individuele schuldenaren en beschermingsbewindvoerders in een schuldenbewind die voor de rechthebbende trachten de schulden te saneren.

De totstandkoming van het dwangakkoord

Er zijn verschillende manieren waarop een dwangakkoord voor particulieren of ondernemers met schuldhulp ontstaat. Modus Vivendi kan eerst, namens de klant, een voorstel doen aan de crediteuren. Een andere mogelijkheid is dat de cliënt, bewindvoerder of zorgorganisatie zelf al een akkoord heeft aangeboden en Modus Vivendi het verzoek tot dwangakkoord bij de rechtbank indient op grond van de gevoerde correspondentie met de crediteuren.

Wilt u gebruikmaken van onze expertise?

Contact formulier

Schuldsanering via de WSNP

Uiteindelijk is voor zowel schuldenaar, crediteur als voor de maatschappij een schuldsanering voor particulieren door middel van een (dwang)akkoord veruit te prefereren. De wet voorziet gelukkig in de mogelijkheid om, als een akkoord met de schuldeisers niet lukt, een schuldsanering via de Wsnp mogelijk te maken. Dit staat bekend als een wettelijke schuldsaneringsregeling. De cliënt doet dan een verzoek aan de Rechtbank om te mogen worden toegelaten tot de Wsnp. Modus Vivendi is geregistreerd bij het Bureau Wsnp als Wsnp-organisatie.

Beschermingsbewind
Naast een Wsnp en dwangakkoord voor ondernemers en particulieren, bestaat ook de mogelijkheid – afhankelijk van de oorzaken van de schuldenproblematiek of van de mate van begeleiding tijdens de periode van de schuldsanering – door middel van een beschermingsbewind de schulden te saneren. In dit laatste geval is er dan sprake van een ‘schuldenbewind’.

Neem contact met ons op voor advies

Wilt u meer weten over onze schuldbemiddeling zoals de procedure van het dwangakkoord voor particulieren en ondernemers? Neem dan gerust contact met ons op. Bel naar 078 -789 07 90 of vul het contactformulier in.

Modus Vivendi