Modus Vivendi richt zich op het verlenen van schuldbemiddeling aan natuurlijke personen die geconfronteerd worden met financiële problematiek. Modus Vivendi is een NEN-8048 gecertificeerde organisatie. Daarnaast is Modus Vivendi geregistreerd als beschermingsbewindvoerder bij het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele, beschermingsbewind en mentorschap (LK CBM). Tot slot is Modus Vivendi geregistreerd als Wsnp-bewindvoerdersorganisatie.

Bovenstaande registraties en bevoegdheden stellen Modus Vivendi in staat om voor iedere cliënt de meest effectieve oplossing te kiezen. Daarnaast is het een weergave van de brede expertise die Modus Vivendi als kantoor heeft in het veld van de schuldeproblematiek.

Wij streven een excellente dienstverlening na met inachtneming van alle daarvoor professioneel geldende voorwaarden.

Algemene Voorwaarden