Modus Vivendi is een organisatie die mensen met problematische schulden helpt, bijstaat, adviseert en informeert door middel van het aanbieden van schuldbemiddelingen, dwangakkoorden en beschermingsbewind. Onze missie is een samenleving waarin iedereen schuldenvrij kan zijn! Schuldenvrij zijn moet voor iedereen mogelijk en toegankelijk zijn, ongeacht de kritiek dan wel bedenkingen op deze gedachten. Wij pleiten dan ook voor snelle processen waarbij wetten en regelgeving dusdanig gestroomlijnd worden zodat het oplossen van schuldenproblematiek sneller kan.

We werken met onze expertise en kennis eraan om schulden slimmer, sneller en beter op te lossen. Onze hulp is gericht op het overwinnen van problemen en schulden, zodat cliënten snel weer in de maatschappij aansluiting kunnen vinden en wij hen nieuw perspectief kunnen bieden. Ons bedrijf is meer dan een bedrijf in wat we doen en wie we zijn. Dienstbaarheid, drive en duurzaamheid staan voorop. Wij zijn een gemeenschap met onze cliënten, crediteuren, partners, medewerkers en ambassadeurs. Daarnaast geloven wij in een samenleving waarin de mensen centraal staan die zoveel mogelijk samenwerken, delen en verantwoordelijkheid nemen. 

Wij zijn een NEN-8084 gecertificeerde organisatie en geregistreerd als beschermingsbewindvoerder bij het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele, beschermingsbewind en mentorschap (LK CBM). Daarnaast zijn wij ook geregistreerd als Wsnp-bewindvoerdersorganisatie.

De bovenstaande registraties en bevoegdheden stelt ons in staat om voor iedere cliënt de meest effectieve oplossing te kiezen. Verder is het een weergave van de brede expertise die wij als organisatie hebben in het veld van de schuldenproblematiek. Wij streven een excellente dienstverlening na met inachtneming van alle daarvoor professioneel geldende voorwaarden.

 Lees hier ook meer over onze Algemene Voorwaarden

Modus Vivendi