In Nederland is schuldsanering opgesplitst in twee trajecten: het minnelijk traject en het wettelijk traject.

Het minnelijk traject
Het minnelijk traject is het traject waarin buitengerechtelijk, dat wil zeggen zonder tussenkomst of bemoeienis van een rechter, een persoon met zijn schuldeisers een regeling tracht te treffen. Dit gebeurt door het treffen van betalingsregelingen die meestal drie jaar duren. Tijdens deze drie jaar draagt iemand alles af dat hij verdient of ontvangt boven het zogeheten Vtlb (=Vrij Te Laten Bedrag). Aan het eind van deze drie jaar krijgt de schuldenaar een kwijtschelding van de onbetaald gebleven restschuld. Het minnelijk traject lijkt sterk op het wettelijk traject. Er komt alleen geen rechter aan te pas.

Wilt u gebruikmaken van onze expertise?

Contact formulier

Om de kwaliteit van dit traject te waarborgen zijn in 2007 alle partijen bijeengekomen die op enigerlei wijze betrokken waren bij of actief waren in de schuldsanering. Uit dit overleg is de norm van NEN-8048 voortgekomen. Dit is een norm waaraan professionele partijen zich houden die mensen helpen met problematische schuldsituatie. De rechtbanken aanvaarden de uitkomst van een minnelijk traject dat is uitgevoerd volgens deze norm. De verklaring waarin NEN-8048 resulteert kan dienen als een zogeheten ‘kompas’ voor de rechter.

Het minnelijk traject is voor cliënten geen makkelijk traject. Al het inkomen dat mensen ontvangen boven het zogeheten Vtlb (=Vrij Te Laten Bedrag) zijn zij verplicht af te dragen aan hun schuldeisers. De schuldhulpverlener controleert dit gedurende de periode van de schuldsanering.

Modus Vivendi is NEN-gecertificeerd schuldhulpverlener (NEN-8048). 

Modus Vivendi