Voor particulieren en bedrijven

Schuldbemiddeling

Budgetbeheer

Bent u op zoek naar schuldhulpverlening in de regio van Rotterdam en Dordrecht? Modus Vivendi kunt u inschakelen voor schuldbemiddeling, budgetbeheer, beschermingsbewind, WSNP, maar ook voor opleidingen en cursussen. Wij bieden niet alleen oplossingen, maar wij zorgen voor mensen in de breedste zin van het woord. Schakelt u ons in? Dan is er sprake van een partnerschap voor de lange termijn.

Wilt u gebruikmaken van onze expertise?

Contact formulier

Het proces van schuldhulpverlening in de regio Rotterdam en Dordrecht

Zodra u contact met ons opneemt, wordt er een intakegesprek ingepland waar een juiste diagnose gesteld wordt wat betreft de schuldproblematiek en de omgang. Niet alleen de schulden, maar ook de vaste lasten en lopende financiële verplichtingen worden in kaart gebracht om zo een totaalbeeld te creëren. Nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden, dient er een schuldendocument te worden ingevuld en ondertekend. Tevens wordt er op zoek gegaan naar een derde partij die garant wilt staan voor de kosten van de schuldhulpverlening omstreken Rotterdam en Dordrecht. Na alle schriftelijke akkoorden en regelingen wordt er een overzichtelijk document opgesteld. Wilt u er zeker van zijn dat u van uw schulden afkomt? Dan kunt u ook gebruik maken van budget- en inkomensbeheer van Modus Vivendi.

Budgetbeheer als vervolg van schuldhulpverlening omstreken Rotterdam en Dordrecht

Wanneer schuldhulpbemiddeling niet effectief genoeg is, kan er gekozen worden voor budgetbeheer. Wij zullen als organisatie verantwoordelijk zijn voor het inkomen en budget. Wanneer er gekozen is voor budgetbeheer, zal het inkomen direct gestort worden op een aparte rekening. Een gedeelte zal gebruikt worden om de vaste lasten te betalen en de schuldaflossingen aan de crediteuren te betalen. Het andere gedeelte kan gebruikt worden voor levensonderhoud en rekeningen naar (beperkte) keuze. Wij proberen een aflossingsperiode van maximaal drie jaar aan te houden. Mocht het om een bepaalde reden niet doorgevoerd kunnen worden, dan kan de overeenkomst tijdig beëindigd worden met een opzegtermijn van drie maanden.

Schakel ons in voor schuldhulpverlening

Onze missie is de schuldenproblematiek een plaats te geven in de samenleving en hierin een centrale positie in te nemen. Op een mensgerichte manier zoeken wij naar oplossingen. Zo zijn wij meer dan een bedrijf, wij zijn echte een gemeenschap met onze cliënten, crediteuren, partners, medewerkers en ambassadeurs. Binnen Modus Vivendi zijn er drie kernwaarden erg belangrijk die wij dan ook proberen na te streven. Dienstbaar, Drive en Duurzaam vormen de kern van ons bedrijf zodat wij onze cliënten optimaal van dienst kunnen zijn. Ontvangt u graag meer informatie over onze diensten? Belt u dan naar het telefoonnummer 078-7890790.