Voor particulieren en bedrijven

Schuldbemiddeling

Budgetbeheer

Bent u op zoek naar schuldhulpverlening  en schuldhulp in de regio van Rotterdam en Dordrecht? U schakelt Modus Vivendi uit Zwijndrecht niet alleen in voor schuldbemiddeling, budgetbeheer, beschermingsbewind en WSNP, maar ook voor opleidingen en cursussen. Wij bieden niet alleen oplossingen, maar wij zorgen voor mensen in de breedste zin van het woord. Schakelt u ons in? Dan is er sprake van een partnerschap voor de lange termijn.

Wilt u gebruikmaken van onze expertise?

Contact formulier

Het proces van schuldhulpverlening in de regio Rotterdam en Dordrecht

Zodra u contact met ons opneemt, wordt er een intakegesprek ingepland waar we een juiste diagnose stellen wat betreft de schuldproblematiek en de omgang. Niet alleen de schulden, maar ook de vaste lasten en lopende financiële verplichtingen brengen we in kaart om zo een totaalbeeld te creëren. Nadat het intakegesprek van het wettelijk traject heeft plaatsgevonden, dient u een schuldendocument in te vullen en te ondertekenen. Tevens gaan we op zoek naar een derde partij die garant wilt staan voor de kosten van de schuldbemiddeling en schuldhulpverlening omstreken Rotterdam en Dordrecht. Na alle schriftelijke akkoorden en regelingen stellen we een overzichtelijk document voor u op. Wilt u er zeker van zijn dat u van uw schulden afkomt? Dan kunt u ook gebruikmaken van budget- en inkomensbeheer van Modus Vivendi.

Budgetbeheer als vervolg van schuldhulpverlening omstreken Rotterdam en Dordrecht

Wanneer schuldhulpbemiddeling niet effectief genoeg is, kunt u kiezen voor budgetbeheer en schuldhulpverlening in de omgeving van Rotterdam en Dordrecht. Wij zullen als organisatie verantwoordelijk zijn voor het inkomen en budget. Wanneer er gekozen is voor budgetbeheer, zal het inkomen direct gestort worden op een aparte rekening. Een gedeelte zal gebruikt worden om de vaste lasten te betalen en de schuldaflossingen aan de crediteuren te betalen. Het andere gedeelte kan gebruikt worden voor levensonderhoud en rekeningen naar (beperkte) keuze. Wij proberen een aflossingsperiode van maximaal drie jaar aan te houden. Mocht het om een bepaalde reden niet doorgevoerd kunnen worden, dan kan de overeenkomst tijdig beëindigd worden met een opzegtermijn van drie maanden.

Schakel ons in voor schuldhulpverlening in Rotterdam en Dordrecht

Onze missie is de schuldenproblematiek een plaats te geven in de samenleving en hierin een centrale positie in te nemen. Op een mensgerichte manier zoeken wij naar oplossingen. Zo zijn wij meer dan een bedrijf, wij zijn echte een gemeenschap met onze cliënten, crediteuren, partners, medewerkers en ambassadeurs. Binnen Modus Vivendi uit Zwijndrecht zijn er drie kernwaarden erg belangrijk die wij dan ook nastreven. Dienstbaar, Drive en Duurzaam vormen de kern van ons bedrijf zodat wij onze cliënten optimaal van dienst kunnen zijn. Ontvangt u graag meer informatie over onze diensten? Bel dan naar het telefoonnummer 078-7890790.

Modus Vivendi