De maatschappelijk werker is vaak degene die als eerste ziet dat er sprake is van (meerdere) problematische schulden. De crediteur heeft alleen zicht op zijn eigen vordering. De maatschappelijk werker wordt vaak ingeschakeld als de vorderingen zich stapelen en belemmerend gaan optreden bij het maatschappelijk functioneren van mensen. De oplossingen voor de schuldenproblematiek zijn minnelijke saneringen, beschermingsbewind of aanvraag Wsnp. Modus Vivendi werkt met veel maatschappelijk werkers samen bij het aanvragen en uitvoeren van deze oplossingen.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!