De sanering van schulden is complex geregeld in Nederland. Gemeentelijke schuldhulpverlening, Wck 47-48, schuldenbewind, Wsnp, buitengerechtelijke akkoorden; Modus Vivendi adviseert en ondersteunt in het juiste traject voor de sanering van schulden. De aangeboden diensten van Modus Vivendi richten zich vooral op schuldregelingen, (schulden-)bewinden (zowel Wsnp als beschermingsbewind) en faillissementen. Daarbij moet gedacht worden aan diensten als het treffen van (buiten)gerechtelijke akkoorden, verzoeken om moratoria en voorlopige voorzieningen en het opstellen van (complexe) Wsnp-verklaringen.

Diensten in het kader van personen- en familierecht betreffen opstellen en beheer van zorgvolmachten, aanvragen van (beschermings-)bewinden, maar ook beroep en verzet tegen toelatings- en benoemingsbeschikkingen bewindvoerders en curatoren, boedelscheidingen en beheer- en andere bewindsproblemen.

Wilt U nadere informatie over bovenstaande onderwerpen? Maak een afspraak