De sanering van schulden is complex geregeld in Nederland. We hebben te maken met termen als gemeentelijke schuldhulpverlening, Wck 47-48, schuldenbewind, Wsnp, buitengerechtelijke akkoorden. Modus Vivendi is een organisatie die sinds 1985 bij schuldenproblematiek adequate ondersteuning biedt bij loonbeslagen en financiële problemen en biedt een efficiënt en effectief instrument in het omgaan met en oplossen van de diverse facetten van schuldenproblematiek. Modus Vivendi adviseert en ondersteunt in het juiste traject voor de sanering van schulden. 

De aangeboden diensten van Modus Vivendi richten zich vooral op schuldregelingen, (schulden-)bewinden (zowel Wsnp als beschermingsbewind) en faillissementen. Daarbij moet gedacht worden aan diensten zoals het treffen van (buiten)gerechtelijke akkoorden, verzoeken om moratoria, voorlopige voorzieningen en het opstellen van (complexe) Wsnp-verklaringen.

Daarnaast houden wij ons bezig met diensten in het kader van personen- en familierecht. Hierin zetten wij ons in voor betreffen opstellen, beheer van zorgvolmachten en aanvragen van (beschermings-)bewinden. Tevens, houden wij ons ook bezig met beroep en verzet tegen toelatings- en benoemingsbeschikkingen bewindvoerders, curatoren, boedelscheidingen en beheer- en andere bewindsproblemen.

Wilt U nadere informatie over de bovenstaande onderwerpen? Maak een afspraak.  

Modus Vivendi