De overheid is op vele manieren betrokken bij schuldenproblematiek. Enerzijds is zij systeemverantwoordelijke en in die hoedanigheid betrokken bij de oplossing van schuldenproblematiek. Anderzijds kunnen besluiten van overheden het bereiken van oplossingen bemoeilijken; de regels, voorwaarden en verplichtingen die voor ons allemaal gelden, kunnen voor schuldenaren het bereiken van een oplossing ernstig bemoeilijken.

Onze missie is een samenleving waarin iedereen schuldenvrij kan zijn! Schuldenvrij zijn moet voor iedereen mogelijk en toegankelijk zijn, ongeacht de kritiek dan wel bedenkingen op deze gedachten. Wij pleiten dan ook voor snelle processen waarbij wetten en regelgeving dusdanig gestroomlijnd worden zodat het oplossen van schuldenproblematiek sneller kan.

Modus Vivendi denkt mee over oplossingen die recht doen aan beide kanten van bovenstaande medaille. Het belang van de schuldenaar staat daarbij altijd voorop. Dat wil niet zeggen dat het belang van overheden daarmee strijdig hoeft te zijn.

Bent u geïnteresseerd in een andere kijk op schuldenproblematiek? Modus Vivendi verzorgt onder andere ook voor overheden trainingen op het gebied van NEN-8048 en schuldsanering waardoor overheden inzicht kunnen krijgen in de werking van hun bestuur en besluiten op het gebied van de schuldenproblematiek en schuldsanering.

Kijk voor meer informatie op de pagina cursussen of mail naar info@modusvivendi.nl indien u een vraag heeft.

Modus Vivendi