Hulp

Door het invullen van onderstaand formulier doet U een aanvraag voor schuldbemiddeling.

Wij nemen na ontvangst contact met u op. Naar aanleiding van uw aanmelding (of daaraan voorafgaand als u dat wilt) wordt er een afspraak gemaakt voor een kantoor-gesprek. Aan dit gesprek zijn kosten van € 86,28 verbonden. Indien u besluit van onze diensten gebruik te maken worden deze kosten verrekend.