Budgetbeheer

Budgetbeheer is, naast het beheer van iemands inkomen, het doen van betalingen door een budgetbeheerder voor een cliënt volgens een vooraf overeengekomen budgetplan. Het budgetbeheer kan plaatsvinden door het inkomen van een cliënt geheel of gedeeltelijk te storten op een aparte rekening op naam van die cliënt. Van deze rekening worden de vaste lasten betaald samen met de (eventuele) schuldaflossingen aan de crediteuren. In overleg met de cliënt wordt dan gekozen welke rekeningen en verplichtingen deze zelf uitvoert.

Het budgetbeheer stopt op een vooraf afgesproken of na afloop van een schuldsaneringsperiode. Op verzoek van de cliënt kan Modus Vivendi daar nog enige tijd, of zelfs langere tijd, mee doorgaan.