Aanmelding tijdschrift voor Beschermingsbewind boek 1 BW

Ja, ik heb het online kijk-exemplaar ingezien en ik meld mij graag aan als abonnee van het Tijdschrift voor Beschermingsbewind. (Invullen van de antwoordkaart en opsturen per post is natuurlijk ook een optie).

Abonnementsprijs
Een abonnement op het Tijdschrift voor Beschermingsbewind bedraagt € 85,00 per jaar (inclusief BTW). Het tijdschrift verschijnt 4X per jaar in gedrukte vorm en is online beschikbaar.

Naast het abonnement in gedrukte vorm bieden wij een abonnement aan voor het kleine budget voor € 50,00 per jaar (inclusief BTW) (geen gedrukte versie, alleen online beschikbaar).

Opzegging schriftelijk en uiterlijk 31 december van het lopende kalenderjaar daarna stilzwijgende verlenging met een jaar.

Door voldoening van het abonnementsgeld gaat U akkoord met de voorwaarden zoals hierboven beschreven.

*
*
*
*

Let op! Het tijdschrift geeft u 10% korting als U lid bent van een branchevereniging!

(Reeds aangemelde abonnees kunnen (via e-mail) eveneens een verzoek indienen voor een korting wegens lidmaatschap van een branche-vereniging)

 -