Modus Vivendi

Modus Vivendi is een organisatie die mensen met problematische schulden helpt, bijstaat, adviseert en informeert door middel van het aanbieden van schuldbemiddelingen, dwangakkoorden en beschermingsbewind. Onze missie is een samenleving waarin iedereen schuldenvrij kan zijn! Schuldenvrij zijn moet voor iedereen mogelijk en toegankelijk zijn, ongeacht de kritiek dan wel bedenkingen op deze gedachten. Wij pleiten dan ook voor snelle processen waarbij wetten en regelgeving dusdanig gestroomlijnd worden zodat het oplossen van schuldenproblematiek sneller kan.

We werken met onze expertise en kennis eraan om schulden slimmer, sneller en beter op te lossen. Onze hulp is gericht op het overwinnen van problemen en schulden, zodat cliënten snel weer in de maatschappij aansluiting kunnen vinden en wij hen nieuw perspectief kunnen bieden. Ons bedrijf is meer dan een bedrijf in wat we doen en wie we zijn. Dienstbaarheid, drive en duurzaamheid staan voorop. Wij zijn een gemeenschap met onze cliënten, crediteuren, partners, medewerkers en ambassadeurs. Daarnaast geloven wij in een samenleving waarin de mensen centraal staan die zoveel mogelijk samenwerken, delen en verantwoordelijkheid nemen.

U kunt bij Modus Vivendi terecht voor:

Video Deelname Modus Vivendi aan programma Samen Sterk Tegen Corona. Medio 2020 RTLZ

Wilt u gebruikmaken van onze expertise?

Modus Vivendi