Upload

Beste cliënt,

Deze pagina op onze website is bedoeld om U in staat te stellen op een makkelijke manier gegevens aan ons te verstrekken die nodig zijn voor Uw dossier. Het is zeer belangrijk altijd bij de gegevens Uw klantnummer te vermelden. Zonder dit klantnummer kunnen wij Uw gegevens niet verwerken.

De bestanden kunnen ook foto's zijn. Dit moeten dan wel scherpe foto's zijn van het gehéle document!

Wij danken U alvast voor Uw medewerking!

Klantnummer:*
Uw E-mailadres:*
De informatie betreft:
AVG verklaring: In verband met verkrijgen van toestemming voor gegevensverwerking.
Huurspecificatie:
Energiespecificatie:
Ziektekosten specificatie / polis:
Inkomensspecificatie:
Sollicitatiebrieven:
Dagvaarding:
Rekening 1:
Rekening 2:
Rekening 3:
Overige documenten: (Bankafschriften, polissen, etc.)
Opmerkingen: (Let op, het gebruik van ongepast taalgebruik kan maken dat Uw bericht gefilterd wordt en dus niet bij ons binnenkomt!)
Verificatie: Let op! Wanneer u de verkeerde code invoert dan kan het noodzakelijk zijn dat u de bijlage opnieuw moet toevoegen!