Welkom bij het Tijdschrift voor Beschermingsbewind boek 1 BW Online

Het tijdschrift dat voor U ligt wil een bijdrage leveren aan het stellen van relevante vragen met betrekking tot beschermingsbewind, én het wil een bijdrage leveren aan het verzamelen van de antwoorden en de discussies daarover.

De opzet van het tijdschrift is door het hanteren van een vaste indeling van de bijdragen structuur te brengen in de maatschappelijke discussie over beschermingsbewind. Rechtspraak, bestuur en praktijk; het zullen vaste onderdelen zijn van dit tijdschrift dat vier keer per jaar zal verschijnen.

Daarnaast zal door gastbijdragen de discussie over de beroepsuitoefening van de beschermingsbewindvoerder divers gehouden worden. Het vak van beschermingsbewindvoerder heeft weliswaar de middelbare leeftijd bereikt, maar staat voor jonge en nieuwe uitdagingen sinds de wet Wijziging Curatele, beschermingsbewind en mentorschap van 2014. Kwaliteit, beloning en toezicht hebben nieuwe prioriteiten opgeleverd in de uitvoering van het beschermingsbewind. Wat deze in de praktijk gaan inhouden voor de beschermingsbewindvoerder is nog niet uitgekristalliseerd en vraagt om betrokken antwoorden.

Wij roepen familiebewindvoerders en professionele bewindvoerders op in onze rubriek “De praktijk van de beschermingsbewindvoerder” de ervaringen te delen die zij hebben met de uitvoering van het beschermingsbewind. ‘Kritisch maar betrokken”, zowel bij de rechthebbende als bij de beschermingsbewindvoerder is daarbij het motto!

 

Jaargang 1, uitgave 1

Jaargang 1, uitgave 2

Jaargang1 uitgave 3