Schuldbemiddeling

Veel gezinnen in Nederland hebben te maken met schuldenproblematiek. Deze problematiek is voor veel mensen niet oplosbaar zonder hulp. Voor de sanering van hun schulden zijn zij daarom aangewezen op professionele hulp.

Modus Vivendi heeft zeer uitgebreide ervaring met het saneren van schulden. Reeds in 1985 verrichtte zij de eerste saneringen voor mensen in problematische schuldsituaties.  In de loop der tijd heeft Modus Vivendi meer dan tienduizend saneringen uitgevoerd.

Modus Vivendi voldoet aan de bestaande wet- en regelgeving. In art. 47 & 48 Wck is door de wetgever vastgelegd aan welke voorwaarden een schuldbemiddelaar dient te voldoen. Daarin staat onder andere dat schuldbemiddeling is toegestaan voor Wsnp-bewindvoerders en beschermingsbewindvoerders (art. 48 lid 1 sub c Wck). Modus Vivendi is werkzaam in beide beroeps-categorieën.

Schuldbemiddeling is de afgelopen jaren sterk geformaliseerd. Dat betekent dat bij de uitvoering van een schuldsanering veel gevergd wordt van de schuldenaar zelf.

Samen met de schuldenaar is Modus Vivendi in staat in meer dan 70% van de dossiers een succesvolle schuldsanering uit te voeren. Vroeger was dit percentage hoger, maar in de loop der tijd is van de schuldenaar meer en meer gevergd op het gebied van inspanning, informatie-verstrekking,  afdrachten en voorkoming van nieuwe schulden. Het is daarom belangrijk voor een schuldsanering dat professional en schuldenaar gezamenlijk zich inspannen voor een succesvolle schuldsanering. Het traject is niet makkelijk voor de schuldenaar, maar het is wel de inspanning waard!

Meer informatie? Vul onderstaande gegevens in en wij sturen U zo snel mogelijk informatie toe.