Dwangakkoorden

De wet biedt de mogelijkheid om de rechter te verzoeken, in geval van weigerende crediteuren bij een akkoordaanbieding, de crediteur te bevelen in te stemmen met het aangeboden akkoord. Dit zijn zogeheten ‘dwangakkoorden’ (art. 287a Fw). Modus Vivendi is bevoegd deze procedure te voeren voor schuldenaren.

Modus Vivendi voert dwangakkoorden uit voor zowel individuele schuldenaren of voor beschermingsbewindvoerders in een schuldenbewind die voor de rechthebbende trachten de schulden te saneren.

Daarnaast zijn er verschillende manieren waarop een dwangakkoord tot stand kan komen. Modus Vivendi kan eerst, namens de klant, een voorstel doen aan de crediteuren. Een andere mogelijkheid is dat de cliënt, bewindvoerder of zorg-organisatie zelf al een akkoord heeft aangeboden en Modus Vivendi het verzoek tot dwangakkoord bij de rechtbank indient op grond van de gevoerde correspondentie met de crediteuren.

Wilt U weten wat de mogelijkheden zijn? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met U op.

Datum:
Gewenste dienstverlening:
Aanspreektitel
Voorletters:
Naam:
Adres
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Vraag en/of opmerking: (max. 250 tekens)
Urgentie:
Ik ben geen robot: